вівторок, 17 лютого 2015 р.

Традиційні та інноваційні форми інформаційно – бібліографічного обслуговування
Інформаційна діяльність будь-якої бібліотеки має поєднувати традиційну роботу з розкриттям власних ресурсів та використання різноманітних інформаційно-бібліографічних форм і засобів, вибір яких у кожній окремій бібліотеці визначається цільовим та читацьким призначенням. Для посилення інформаційної функції бібліотека має:
1) розширювати склад своїх фондів з урахуванням змін у читацькому попиті;
2) підвищувати якість довідкового апарату – каталогів і картотек – як джерела бібліографічних і фактографічних відомостей;
3) шукати нові форми інформаційного обслуговування.
З цією метою можна впроваджувати в практику роботи як традиційні, так і інноваційні форми та методи інформаційно-бібліографічного обслуговування.


Бібліографічні плакати
З їх допомогою привертають увагу до бібліотеки, повідомляють про проведені в бібліотеці заходи, про нові видання з певної тематики; рекомендують літературу з розкриттям її змісту. Увагу користувачів будуть привертати цікаві заголовки, яскраві малюнки, цитати, звернення тощо.
Буклети
Подібні видання яскраво і наочно презентують бібліотеку. Це можуть бути: історична довідка про бібліотеку, інформація про структуру, фонди, довідково-бібліографічний апарат, систему обслуговування, персонал. Готуючи таке видання, потрібно дотримуватися певних вимог: достатньо лаконічний текст (описово-рекламний); використання цифр і конкретних фактів; видання до конкретного ювілею; впровадження нових послуг або відкриття нових структурних підрозділів.
Інформаційні листи
Характерна риса цієї форми надає можливість інформувати користувачів стосовно конкретної теми, питання, каталогу, фонду чи відділу. Зазвичай, це чітко відображається в самій назві листа, наприклад: «Алгоритм пошуку в систематичному каталозі», «Правила користування читальним залом», «Заповіді користувачам». Ця форма інформування зручна для користувачів (листи можна тримати в книзі, блокноті, зошиті тощо). Кожен користувач може взяти такі інформаційні листи з виставки або стола в бібліотеці.
Листівка-презентація
Це листівка з короткою інформацією про нову книгу (вказівкою вихідних даних, анотацією, відображенням змісту, фотографіями авторів, зображенням титульної сторінки), яка складається паралельними згинами й не потребує розрізування під час читання.
Масові форми роботи
Бібліографічний огляд
Це жива, дієва технологія популяризації літератури, яка має рекомендаційно-інформаційний характер. Їх мета – якнайкраще розкрити книжковий фонд, ширше популяризувати літературу з різних галузей знань. Бібліографічні огляди передбачають стисле повідомлення про твори друку, об’єднані спільною темою. За цільовою аудиторією, змістом, особливостями підготовки і проведення розрізняють огляди нових надходжень, тематичні
огляди, огляди бібліографічних видань.
Огляди нових надходжень викликають у користувачів досить великий інтерес. Їх завдання – регулярне та оперативне ознайомлення користувачів з виданнями та бібліографічними матеріалами. Практикуються огляди окремих видів видань. Тривалість інформаційного огляду – 15-30 хвилин.
Найбільш складний вид огляду – тематичний. Підготовка до нього починається з уточнення тематики. До огляду включаються кращі з погляду актуальності, новизни та значимості видання. Його тривалість – 30-45 хвилин. Для проведення огляду за вузькими темами запрошуються спеціалісти відповідного профілю.
Огляди бібліографічних видань покликані допомогти користувачам самостійно знайти необхідні їм джерела. Ці огляди частіше за все проводяться на групових заняттях та семінарах з популяризації бібліотечно-бібліографічних знань.
Інноваційні форми оглядів:
«Бібліо - експрес» (швидкий, короткий огляд);
«Бібліо - ретро» (огляд старих, рідкісних книг);

  •     «Книги - старожили нашого фонду»,
  •     «Книжкові раритети нашої бібліотеки»,
  •     «Відображена пам'ять століть»;
  •   « Скарби нашої бібліотеки »та ін.
«Бібліо - константа» (книги, що користуються постійним попитом читачів);

  •     «Сторінки цих книг - історія сама»;
  •      «Цей нестаріючий детектив ...», та ін.
«Бібліо - прес» (огляд періодичних видань).

  •     «Періодика - твій друг, допоможе скоротати час»,
  •      «Газета - вікно у світ»,
  •      «Що лист друкований нам готує?»  та ін..
Бібліографічний ревю - (у перекладі з французької - «огляд»).

  •    «Пізнаючи таємниці книжкового світу».
Сторінки ревю може бути:
а) «Вчися! Дізнавайся! Дивуйся! »(Огляд словників, енциклопедій довідників).
б) «Школяру і не тільки ...» (огляд книг на допомогу навчальному процесу).
в) «Суперновинка!» (огляд нових книг).
Бібліографічні ігри, конкури, турніри
Прес - марафон (Учасники за алфавітом називають журнал або газету . За ким залишиться останнє слово, той і отримує жетон і тоді грають переходять до наступної букви.)
Прес - мозаїка. (Граючим видаються конверти з окремими буквами, з яких потрібно скласти назви журналів і газет. Назви підбираються так, щоб у кожному назві були схожі літери. Наприклад: «Пульс», «Сім'я»).
Прес - ваги. (Гравці діляться на дві команди. Кожній команді видається по виданню, яке потрібно «зважити». Одна команда шукає позитивні якості журналу, інша - негативні. Переможе та команда, яка останньою пред'являє аргумент. Можна «зважувати» два видання.)
Прес - рулетка. (Гра проходить на 4-х полях різного кольору. Чим темніше поле, тим важче питання, чотири поля - чотири теми. Наприклад: 1-е поле - рубрики з журналів, 2-е поле - рік видання журналу, 3-е поле - тираж видання, 4-е поле - місцева періодика.)
Бібліографічний марафон:
·        «Світ мистецтв в енциклопедіях і словниках»
Бібліографічний калейдоскоп: «Ми - лоцмани в морі інформації». «Калейдоскоп» (в перекладі з грецького означає «красивий вид» і ... скоп; це трубка з дзеркальними пластинками і осколками різнокольорового скла, в якій можна спостерігати швидко змінюються симетричні колірні візерунки. Це дитяча іграшка. А в переносному сенсі - калейдоскоп - це швидка зміна фактів, подій, відомостей, в даному випадку, пов'язаних з бібліографією.)
«Бібліографічне бієнале» (італ. biennale — дворічний). Бієнале — виставка, фестиваль образотворчого мистецтва, кінофестиваль, що влаштовується кожні два роки. Бібліографічне бієнале — виставка або фестиваль бібліографічних та інформаційних ресурсів, продукції та послуг бібліотеки, проводиться раз на два роки. Можлива організація тематичних бієнале — музейно-бібліографічних, художньо-бібліографічних, музично-бібліографічних та ін.
Бібліографічний форум, олімпіада ( пошуку інформації, популяризації ББЗ, інформаційної культури особистості. В основі форуму лежить зважений діалог, пошук відповідей на питання в процесі дискусії на професійні теми для бібліотекарів (по бібліографії).
Бібліографічний журнал, альманах, «блокнот». (В основі структури заходу - сторінки; найоптимальніше - 3 сторінки; буває до 7 сторінок. Дуже добре, якщо вони оформлені художником або в комп'ютерній графіці, і ми їх перегортаємо в буквальному і переносному сенсі слова. Матеріал журналу, альманаху, «блокнота» пов'язаний з бібліографією, з інформаційним пошуком, популяризацією ББЗ і т.п.)
Прес - журнал, прес - альманах, прес - блокнот. ( В якості вихідного матеріалу беруться періодичні видання; наприклад, прес - журнал: «Цікаве. Незвичайне. Спірне » - путівник по сторінках періодики з тематичними рубриками або підрозділами:« Сторінки історії »,« Проблеми сучасності »,« Таємниці планети Земля »та ін.)
Прес-кліпінг, ( подає тематичну підбірку матеріалів, вибраних з періодичних видань у реальному часі, із багатьох джерел, за певною ознакою. Виставка-перегляд або підбірка нових надходжень влаштовуються, як правило, у читальному залі бібліотеки. Літературу групують за основними галузями знань і викладають на столах. Перегляд нових надходжень супроводжується усним бібліографічним оглядом найбільш цінних книг).
Прес-діалог. (Це інноваційна технологія роботи з періодичними виданнями,
яка сприяє розвиткові інтересу до аналізу проблемних статей і навчає робити цей аналіз. Для прес-діалогу вибираються статті, зміст яких цікавить усіх. Учасники такого заходу виконують роль журналістів, які читають конкретну статтю заздалегідь або під час зустрічі. Запитання діалогу складаються колегіально і адресуються іншим групам, вони мають бути проблемними. Прес-центр фіксує цікаві висловлювання і одразу ж випускає «блискавку», готує дружні шаржі.)
Бібліографічний брифінг - короткі інформаційні повідомлення на бібліографічні теми (починаючи від бібліографічних хвилинок до веб-оглядів сайтів, блогів і т.п.)
Інформаційний коктейль. Слово «коктейль» означає «суміш різноманітних напоїв». Суміш різноманітної інформації отримують користувачі під час відвідування бібліотеки. "Інформаційний коктейль" – це той вид діяльності, який сприяє поширенню бібліотечних новин серед користувачів.
День бібліографії являє собою комплексну форму роботи з підвищення інформаційно-бібліографічної культури. Він може бути універсальним і тематичним. Універсальні дні проводяться з метою засвоєння користувачами шкільної програми, тематичні – для певної читацької аудиторії з конкретної актуальної теми. Дні бібліографії проводяться 2-4 рази на рік. Програма складається за один-два місяці до проведення чергового заходу, про неї користувачам повідомляють за допомогою оголошень та листівок-
запрошень. Під час проведення Дня бібліографії можна використовувати найрізноманітніші усні та наочні форми роботи з підвищення інформаційно-бібліографічної культури користувачів: виставки-огляди, виставки одного бібліографічного посібника, виставки бібліографічних посібників, презентації і прем’єри бібліографічних посібників, бібліотечні плакати, консультації, конкурси, вікторини та ін.

Немає коментарів:

Дописати коментар

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...